leet, leethotel, leet hotel, habnet, habbo, habbo hotel, runo, sohbet, chill, arkadaşlar, topluluk, sanal, dünya, sohbet, çevrimiçi, oda süslemeleri, selfies, ücretsiz, mobilya, odalar, rozetler, evcil hayvan, gruplar, elmas, elmas, callcredits

SSS « Geri gitmek

Süper Wired Yardımı

Süper Wired Yardım
Leet'te, normalleştirilmiş işlevlerin üzerine ekstra olanaklar sunan özel wired (süper wired) var. Biraz daha küçük, ancak normal kablolu ile ilgili olmayan ekstra harika oyunlar oynama imkanı sunuyor! Bu, koşulların tepkilerini kablolu olarak yazarak süper kablolu olduğundan, burada yazılacak tüm işlevselliklere kısa bir açıklama ile genel bir bakış sunuyoruz. Bu liste daha önce otelde ':help superwired' yazılarak görüntülenebilirdi. Bu geçici olarak mümkün olmadığından, liste artık bu makalede görüntülenebilir.
 
Süper Wired Efektleri
randomteleport:(mobi ismi) Seçilen mobilyaları, girilen mobilyaların üzerine rastgele ışınlayın
transf:(true/false) :pet komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
enable:(true/false) :effect komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
handitem:(true/false) :drink komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
pushmode:(true/false) :push komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
pullmode:(true/false) :pull komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
fastwalk:(true/false) :fastwalk komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
sit:(true/false) :sit komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
lay:(true/false) :lay komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
respect:(true/false) Saygı mesajlarını odanın içerisinde etkinleştir/devre dışı bırakma
walkthrough:(true/false) Oda'nın içerisinde iç içe yürümeyi etkinleştir/devre dışı bırakma
roommute:(true/false) Oda içerisinde konuşmayı etkinleştir/devre dışı bırakma
tileverificationwired:(true/false) Odaya wired "Furni konuma ve duruma taşındı" karo doğrulaması etkinleştir/devre dışı bırakma
lock:(true/false) Oda'nın kapsını aç/kapat
kickpower:(1 - 8) Futbol topununun atma uzaklığını ayarla
moonwalk:(true/false) :moonwalk komutunu etkinleştir/devre dışı bırakma
nomute: Muteli bir oda'nın içerisinde kullanıcının mutesini açma
addpoint:(miktar) Puan tablosuna bir puan ekler
removepoint:(miktar) Puan takblosundan bir puan siler
setpoint:(miktar) Puan tablosun'daki puanları değişir
clickthrough:true Kullanıcının üzerine tıklamayı kapatıyor
diagonal:true/false Çapraz gitmeyi açma ve kapama
showgroupforum:{groupId} Bir grup forumu açmak için
showgroupforum:{groupId}:{threadId}Bir grup forumunda konu açmak için
 
Süper Wired Conditions
teamredlimit:(miktar) Takım sınırını uygular, örneği maximum 5 kişi
teambluelimit:(miktar) Takım sınırını uygular, örneği maximum 5 kişi
teamyellowlimit:(miktar) Takım sınırını uygular, örneği maximum 5 kişi
teamgreenlimit:(miktar) Takım sınırını uygular, örneği maximum 5 kişi
 
noteamredlimit:(miktar) Takım sınırını devredışı bırakır
noteambluelimit:(miktar) Takım sınırını devredışı bırakır
noteamyellowlimit:(miktar) Takım sınırını devredışı bırakır
noteamgreenlimit:(miktar) Takım sınırını devredışı bırakır
 
teamredscore:(skor) Takımın skoru seçilen skor ile aynı ya da daha yüksek olunca
teambluescore:(skor) Takımın skoru seçilen skor ile aynı ya da daha yüksek olunca
teamyellowscore:(skor) Takımın skoru seçilen skor ile aynı ya da daha yüksek olunca
teamgreenscore:(skor) Takımın skoru seçilen skor ile aynı ya da daha yüksek olunca
 
noteamredscore:(skor) Takımın skoru seçilen skordan daha az olursa
noteambluescore:(skor) Takımın skoru seçilen skordan daha az olursa
noteamyellowscore:(skor) Takımın skoru seçilen skordan daha az olursa
noteamgreenscore:(skor) Takımın skoru seçilen skordan daha az olursa
 
Leeter
handitem:(id) Kullanıcı da seçilen içecek olursa
nohanditem:(id) Kullanıcı da seçilen içecek olmayınca
enable:(id) Kullanıcı da seçilen effect olursa
noenable:(id) Kullanıcı da seçilen effect olmayınca
hasteam: Kullanıcı bir takıma ait olursa
noteam: Kullanıcı bir takıma ait olmayınca
hasvip: Kullanıcı VIP üyesi ise
novip: Kullanıcı VIP üyesi değilse
hasrights: Kullanıcının oda da hakkı var ise
norights: Kullanıcının oda da hakkı yok ise
badge:(kod) Kullanıcı da seçilen rozet var ise
nobadge:(kod) Kullanıcı da seçilen rozet yok ise
mission:(kelime) Kullanıcının mottosunda seçilen kelime var ise
nomission:(kelime) Kullanıcının mottosunda seçilen kelime yok ise
wordmission:(kelime) Kullanıcının mottosunda seçilen kelime var ise
nowordmission:(kelime) Kullanıcının mottosunda seçilen kelime yok ise
transform: Eğer kullanıcı bir hayvana dönüştüyse
notransform: Eğer kullanıcı bir hayvana dönüşmediyse
gender:(M/F) Kullanıcı erkek (M) ya da kadın (F) ise
gender:(M/F) Kullanıcı erkek (M) ya da kadın (F) değil ise
groupmember:(grup id) Kullanıcı seçilen grubun üyesi ise
nogroupmember:(grup id) Kullanıcı seçilen grubun üyesi değil ise
favouritegroup:(grup id) Kullanıcı seçilen grubu favori olarak seçtiyse
nofavouritegroup:(grup id) Kullanıcı seçilen grubu favori olarak seçmediyse
totalclassement: Kullanıcı toplam skor tablosunda gözüküyor ise
nototalclassement: Kullanıcı toplam skor tablosunda gözükmüyorsa
dayclassement: Kullanıcı günlük skor tablosunda gözüküyor ise
nodayclassement: Kullanıcı günlük skor tablosunda gözükmüyorsa
totalpointequal: Kullanıcının toplam skor tablosundaki puanı seçilen puan ile aynı ise
totalpointless: Kullanıcının toplam skor tablosundaki puanı seçilen puandan az ise
totalpointgreater: Kullanıcının toplam skor tablosundaki puanı seçilen puandan yüksek ise
daypointequal: Kullanıcının günlük skor tablosundaki puanı seçilen puan ile aynı ise
daypointless: Kullanıcının günlük skor tablosundaki puanı seçilen puandan az ise
daypointgreater: Kullanıcının günlük skor tablosundaki puanı seçilen puandan yüksek ise
around: Kullanıcı seçilen mobilerin 1 karo ötesinde ise
notaround: Kullanıcı seçilen mobilerin 1 karo ötesinde değil ise
clearpoints: Puanları sıfırlama komutu
randomstate: seçilen mobilyaları rastgele bir duruma getirir
achievementequal:(int) Başarı Puanı Eşit
achievementunequal:(int) Başarı Puanı Eşit Değil
achievementless:(int) Başarı Puanı yeterli değil
achievementgreater:(int) Başarı Puanı çok fazla